herb gminy słomniki archanioł Michał

Rada Miejska w Słomnikach na wniosek Burmistrza Gminy Słomniki podjęła uchwałę XXXVII/497/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Świętego Michała Archanioła, Patrona Gminy Słomniki.

budynek stacji ujęcia wody

Wybudowano nowe ujęcie wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej.

sprzet elektroniczny leżacy na stole

Gmina Słomniki zakupiła nowy sprzęt do świetlicy wiejskiej w Waganowicach w ramach Konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022".

budynek świetlicy w orłowie

Nowo powstała świetlica w Orłowie służy mieszkańcom w rozwoju lokalnej aktywności społecznej.

gwiazdka na choince

W nadchodzące święta Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla naszych Mieszkańców od władz Gminy Słomniki.