PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słomnikach działa pełną parą. Dziś dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słomnikach poznawały zasady funkcjonowania punktu oraz zainaugurowały akcję wręczania mieszkańcom przywożącym odpady na PSZOK doniczkowych kwiatów.

Urząd Skarbowy w Proszowicach

Już 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. 85% z nich rozliczy się przez Internet z domu. Osoby, które będą chciały skonsultować tegoroczne rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym KAS zaprasza do rezerwacji wizyty na www.podatki.gov.pl. Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na kopii w punkcie podawczym.

Strefa rekreacji w Januszowicach

Początek nowego roku to czas podsumowań. Jedną z najważniejszych inwestycji roku 2020 była budowa strefy rekreacji w Januszowicach.

Czek na Fundusz Inwestycji Lokalnych
18 stycznia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla powiatu krakowskiego oraz 8 gmin z tego powiatu. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Orłowie.

Boisko LKS Słomniczanka

Kompleks sportowy przy LKS Słomniczance powiększył się o dwa nowe boiska treningowe oraz siłownię zewnętrzną.