Kapliczka Matki Bożej w Słomnikach

Trwa renowacja kapliczek w naszej gminie. Tym razem nowy blask zyskała kapliczka Matki Bożej przy ul. T. Kościuszki w Słomnikach.

Prace polegały na oczyszczeniu, konserwacji istniejącej figury oraz rekonstrukcji brakujących elementów kapliczki. Dzięki tej inwestycji odnowiono,  umocniono i zabezpieczono przed degradacją jej konstrukcję i nawierzchnię, przywrócono jej walory estetyczne.

Kapliczka usytuowana przy ulicy Kościuszki powstała jako prywatna fundacja rodziny Gurbielów w 1892 r. Na cokole mieszczą się trzy napisy z różnymi datami; od frontu: „Bogu na cześć, na chwałę i Maryi Matce. Jego fundatorowie Andrzej i Katarzyna Gurbielowie 1892”; z prawego boku: „Na pamiątkę ocalenia od śmierci i grabieży d. 25 września 1887” oraz z lewego boku: „Na pamiątkę cudu przywrócenia zdrowia w dniu 7 grudnia 1886”. Jest miejscem kultu maryjnego, modlitw mieszkańców w czasie nabożeństw maryjnych. Kult maryjny jest wśród mieszkańców Słomnik wciąż żywy, o czym świadczą bardzo liczne wota składane u stóp tej figury. Obiekt chroniony ze względu na wartość historyczną, jest wpisany w gminnej ewidencji zabytków.

Koszt prac wyniósł 31661,540 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Słomniki.

Przydrożne kapliczki, tak nierozerwalnie związane z krajobrazem polskim, to wyjątkowe perełki sztuki ludowej i sakralnej, które  wrosły w krajobraz ziemi słomnickiej. Wznoszone niejednokrotnie z potrzeby serca, są świadectwem pobożności i wyrazem  głębokiej wiary społeczeństwa. Wiele z nich zachowało się dzięki opiece i trosce mieszkańców, a często jedynymi przesłankami  o nich są rodzinne przekazy ustne oraz inskrypcje umieszczone na cokołach. W wyglądzie tych kapliczek utrwalone jest piękno  małej architektury. Dlatego Gmina Słomniki sukcesywnie odnawia te miejsca pamięci i kultu, m.in. w ostatnim czasie już  odnowione zostały  kapliczka w Janikowicach, grobu bohaterów powstania styczniowego na cmentarzu w Słomnikach, będzie odnawiana kapliczka  na Rynku w Słomnikach.