droga zimą i jądące auto

W związku z nadejściem okresu zimowego i występowaniem obfitych opadów śniegu, zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (również tych niezamieszkałych).

„Tężnie mają spełniać rolę prozdrowotnych stref aktywności dla mieszkańców. Jest to szczególnie ważne w okresie pocovidowym" – mówi Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

zimowa droga którą jedzie auto

Przedstawiamy telefony do wykonawców zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Słomniki. W przypadku pytań i problemów z kontaktem z wykonawcami prosimy o telefon: 123881102, wew. 135.

boisko

Przy Zespole Szkół w Waganowicach powstało nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe.

konferencja na sali w starostwie powiatowym

Państwowa Straż Pożarna obchodzi swoje 30-lecie.