logo MGCK

Konwersja Cyfrowa – kolejny etap projektu.

harcerka stojąca wśród biało-czerwonych flag

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystym przemarszem do kościoła w Słomnikach, gdzie odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę; następnie pod pomnikiem Ofiar Faszyzmy delegacje złożyły kwiaty. To pierwsze uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w pełnym wymiarze po pandemii.

Kobieta na rowerze

Świętuj 3 maja... rekreacyjnie! Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza do udziału w akcji: Aktywna Majówka - Marsz Nordic Walking.

logo karty seniora

Gmina Słomniki przystąpiła do programu Gmina Przyjazna Seniorom, dzięki członkostwu w programie seniorzy będą mogli m.in. otrzymać uprawniającą do zniżek na terenie całego kraju Ogólnopolską Kartę Seniora oraz brać udział w wielu inicjatywach od edukacji po aktywizację społeczną organizowanych w naszej gminie.

herb powiatu krakowskiego głowa orła

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków i przypominamy, że jedyną ścieżką złożenia wniosku jest platforma ePUAP.