droga gminna z tablicą

Kolejne drogi gminne zostały zmodernizowane.

Oddano także do użytku 4 zmodernizowane odcinki dróg gminnych:

  • nr 601772K i 601770K w miejscowościach Kępa, Niedźwiedź, Trątnowice. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 3,922 km
  • nr 601771K i 601804K w miejscowościach Ratajów i Niedźwiedź w km 0+000 - 0+979, gmina Słomniki. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 0,979 km
  • nr 601761K i 601762K w miejscowościach Wężerów, Prandocin Iły i Muniakowice, gmina Słomniki. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 4,102 km
  • nr 601783K w miejscowości Lipna Wola w km 0+000-0+809 oraz w km 1+029-1+619, gmina Słomniki. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1,399 km

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową, dostosowano zjazdy, wykonano oznakowanie, utwardzono pobocza. Prace wykonał Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 17, Nowiny. Łączna wartość inwestycji wyniosła 6 221 157,35 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Drogi rolnicze

Wykonano nowe drogi rolnicze:

  • w Słomnikach: w km 0+233 – 0+635
  • w Trątnowicach: w km 0+000 – 0+630

Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. Prace wykonała firma FHUP Mika, Nasiechowice 31, 32-200 Miechów. Koszt inwestycji wyniósł 515 023,88 zł. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 247 776 zł.