widok drogi

Powstała nowa droga w Słomnikach na odcinku drogi gminnej nr 601824K ul. Św. Jana Pawła II do drogi gminnej nr 601846K ul. Bema, dzięki tej inwestycji mieszkańcy mają wygodny dojazd do swoich posesji oraz do budynków użyteczności publicznej.

Zakres inwestycji obejmował budowę:

 • jezdni o szerokości 5,5m, która przebiega od ul. s w. Jana Pawła II do ul. Bema od km 0+008.2 do km 0+229.8
 • krawężnika po stronie prawej od km 0+008.2 do km 0+229.8 oraz pod stronie lewej od km 0+008.2 do km 0+229.8
 • poboczy
 • opaski z kruszywa niezwiązanego po stronie prawej od km 0+008.2 do km 0+229.8 oraz pod stronie lewej od km 0+008.2 do km 0+229.8
 • zjazdów indywidualnych
 • skrzyżowań
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • 14 wpustów deszczowych
 • 8 studni rewizyjnych
 • kanału technologicznego
 • 7 studzienek teletechnicznych

Inwestycję wykonała firma F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong. Koszt budowy drogi wyniósł 1 092 420 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład edycja I.

W ramach edycji pierwszej programu Polski Ład kończą się prace przy rozbudowie ul. Żeromskiego w Słomnikach oraz rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa–ul. Mirka w Słomnikach.