mieszkańcy szczepanowic siedzący przy stole na świetlicy

Wczoraj pracownicy Urzędu Miejskiego w Słomnikach służyli pomocą mieszkańcom wsi Szczepanowice.

herb gminy słomniki archanioł Michał

W związku ze śmiercią Sołtys Pani Małgorzaty Furgalskiej zwołuje się zebranie wiejskie w sołectwie Miłocice w celu wyboru Sołtysa.

Dziś w kościele pw. Bożego Ciała w Słomnikach o godz. 14.00 pożegnamy śp. Małgorzatę Furgalską, osobę szczególnie zasłużoną dla społeczności Miłocic.

reaktor biologiczny oczyszczalnia

Mieszkańcy, którym nie udało się zawrzeć umowy z podmiotem (również prywatnym) na opróżnienie zbiornika bezodpływowego, mają możliwość złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

budynek urzędu z lotu ptaka

Zapraszamy na bezpłatne badania wzroku oraz mammografię 15 i 16 lutego na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Słomnikach.