sprzet elektroniczny leżacy na stole

Gmina Słomniki zakupiła nowy sprzęt do świetlicy wiejskiej w Waganowicach w ramach Konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022".

W ramach zadania zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, drukarkę, projektor, głośniki aktywne z wbudowanym wzmacniaczem mocy, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 24 000 zł, z czego 16 800 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego.