budynek stacji ujęcia wody

Wybudowano nowe ujęcie wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej.

Powstało nowe ujęcie wody na potrzeby rozwijającej się Strefy Aktywności Gospodarczej. Projekt obejmował m.in. budowę budynku hydroforni, montaż m.in. obudowy studni głębinowej, neutralizatora, 2 zbiorników na nieczystości, pompy głębinowej, chloratora wraz z urządzeniami; zagospodarowanie terenu poprzez montażem ogrodzenia i bramy wjazdowej; pełną automatyzację procesu uzdatniania wraz z monitoringiem. Zdolność poboru wody do 51 m3/h.

Inwestycję wykonała firma Grzegorz Nowak firma Inżynieryjna SYSTEMBUD, Klimontów 32-112, Ostrów 100. Koszt inwestycji wyniósł 1 164 364,40 zł i została ona dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 106 146,18 zł.