rodzina stojąca przed domem

Widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii, informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii. Przewidywany poziom dofinansowania to maksymalnie 85%.

wykres i strzałka w górę

Gmina Słomniki zajmuje 22. pozycję spośród 572 przebadanych gmin w rankingu Wydatków Inwestycji samorządowych. Co ważne na inwestycje na terenie gminy Słomniki w latach 2019–2022 wydano 100 mln złotych!

trójkąt z wykrzyknikiem

Obowiązkowa ustawowo ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

herb gminy słomniki archanioł Michał

Publikujemy Raport o stanie Gminy Słomniki za rok 2022 przygotowany przez Burmistrza Gminy Słomniki. Będzie on rozpatrywany przez Radę Miejską w Słomnikach podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach.

strażacy podczas zawodów

W tym roku Gminne Zawody sportowo-Pożarnicze odbyły się na boisku w Wężerowie. Po raz pierwszy w zawodach wzięli udział strażacy z nowej jednostki OSP Zaborze.