boisko

Przy Zespole Szkół w Waganowicach powstało nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe.

Miłośnicy spędzania wolnego czasu na sportowo mają do swojej dyspozycji nowy obiekt:  boisko wielofunkcyjne w Waganowicach o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 40mx20m. W poprzek boiska wielofunkcyjnego usytuowano boisko do piłki koszykowej o wymiarach 28mx15m. Jest także kort tenisowy oraz bieżnia prosta dwutorowa o długości 50 m.

Obiekt daje możliwość gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową, siatkową oraz w tenisa. Ponadto zamontowano piłkochwyty, obiekty małej architektury oraz oświetlenie. Po zajęciach lekcyjnych z obiektu będą mogli korzystać inni użytkownicy.

Koszt robót budowlanych związanych z budową boiska to 1.139.477,76 zł, w tym dofinansowanie ze środków:

  • Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 590.277,76 zł,
  • PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w kwocie 210.000,00 zł,
  • Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021” w kwocie 339 200,00 zł.

Budowa boiska jest rozliczna jako pierwszy etap inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Drugi etap zakłada przebudowę szkoły.