konferencja na sali w starostwie powiatowym

Państwowa Straż Pożarna obchodzi swoje 30-lecie.

9 listopada 2022 r. st. bryg. Paweł Knapik – Komendant Miejski PSP w Krakowie wraz z zastępcami – Panem st. bryg. Andrzejem Nowakiem i Panem bryg. Arkadiuszem Kielinem uczestniczył w uroczystym spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie. Oprócz Pana Wojciecha Pałki – Starosty Krakowskiego był na nim obecny m.in. Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – Wicestarosta Powiatu Krakowskiego i Pan Piotr Goraj – Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego. Licznie przybyli także burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu krakowskiego, a wśród nich Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

Było to kolejne spotkanie podsumowujące 30-lecie istnienia Państwowej Straży Pożarnej, zmian jakie w niej zachodziły przez te trzy dekady, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Było też okazją do podziękowania tym osobom, które nieustannie wspierają jej funkcjonowanie. Komendant Miejski PSP w Krakowie w dowód wdzięczności wręczył Panu Staroście, Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego oraz burmistrzom i wójtom powiatu krakowskiego medale pamiątkowe na okoliczność 30-lecia istnienia PSP.

Na zakończenie spotkania st. bryg. Paweł Knapik zaprosił zebranych do włączenia się w organizację i przebieg uroczystości jubileuszowych 150-lecia Krakowskiej Straży Pożarnej, których punktem kulminacyjnym będzie uroczysty apel w dniu dzień 25 maja 2023 r. w Rynku Głównym w Krakowie.

Źródło: PSP w Krakowie

Zobacz film "Nigdy nie zagaśnie"