Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Słomniki:

Wyjazdowe wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach odbędzie się w dniu 28 lipca 2022r. o godz. 8.00.

W dniu 28 lipca 2022 roku o godz. 17.30 w sali obrad urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XL (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Jak przygotować i obsłużyć przemieszczanie towarów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po Brexicie? Zapraszamy na szkolenie podczas którego przedstawimy wszystkie istotne zmiany jakie zaszły po 31 stycznia 2020r.

Konkurs już po raz 21-wszy organizuje Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Informuje się, że na dzień 11.07.2022r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie posiadającym numeru PESEL.

Od 24 lutego, czyli dnia agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Ponad 1,2 miliona z nich uzyskało już polski numer PESEL (z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym), co może świadczyć o chęci tych osób aby pozostać na dłużej w naszym kraju. Jak dotąd, co najmniej 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce. Część obywateli Ukrainy napotyka jednak na różnego rodzaju trudności w jej znalezieniu (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.).

Podkategorie