„Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Słomniki informujemy, że od 25 stycznia 2022 r. (wtorek) do odwołania Urząd Miejski w Słomnikach oraz inne jednostki i podmioty mające siedzibę w budynku przy ul. T. Kościuszki 64, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Edukacji zostają zamknięte dla Klientów!

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania piersi. Badanie nie wymaga skierowania.


Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od  18 stycznia 2022 r. (od godz. 23:59) do 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w czwartek tj. 20 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 w Centrum Kultury w Sułoszowej. Sułoszowa ul. Szkolna 5, 32-045 Sułoszowa.  Szkolenie zostanie wspólnie zorganizowane z przedstawicielami MODR Karniowice, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 10.01.2022, stopień 2.

Więcej TUTAJ

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania piersi. Badanie nie wymaga skierowania.

Dziś podczas zdalnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Słomnikach Burmistrz Gminy Słomniki przedstawił informację ze swojej działalności za rok 2021. Zapraszamy do zapoznania się z nią, przypominając, że szczegółowe podsumowanie roku zostanie zawarte w Raporcie o stanie Gminy Słomniki za rok 2021.

Informujemy, że w piątek 31 grudnia 2021 r. Urząd Miejski w Słomnikach będzie przyjmował klientów do godz. 13.00. Zapraszamy!

W ramach realizacji zadania w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r., zapraszamy do obejrzenia z przygotowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości CONSILIUM  – wideo porad o następującej tematyce:

Podkategorie