Zbadaj swoje kości

BADANIE OSTEOPOROZY:

13 czerwiec 2022 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach ul. Św. Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki

www.osteoporozakrakow.pl

Mobilna pracownia densytometryczna – OSTEOBUS

Zapisy telefonicznie: 32 746 25 00 lub 502 278 782 lub 512 491 408

Badania bezpłatne dla kobiet 50+

Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Diagnostica z Krakowa.

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza!

Osteoporoza jest chorobą dotykającą coraz większej liczby osób w naszym kraju. Cierpi na nią około 2,7 miliona ludzi. Rozwija się bezobjawowo. Powoduje zmiany w strukturze kości, przez co są coraz słabsze oraz bardziej podatne na złamania. Najczęściej zapadają na nią kobiety po menopauzie. Według statystyk na osteoporozę choruje co trzecia kobieta po 50 roku życia. Nie jest to jednak wyłącznie choroba kobiet - zapadają na nią również mężczyźni, a także osoby młode. W osteobusie powinny zbadać się także osoby palące papierosy, pijące duże ilości kawy, alkoholu, ale również spożywające zbyt mało przetworów mlecznych.

Densytometria jest podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie osteoporozy, również w jej stadium bezobjawowym, czyli przed złamaniem kości, czy kręgosłupa. Metoda ta precyzyjnie mierzy masę kostną - z dokładnością do 1%. Jest to rodzaj badania wykorzystującego niewielkie dawki promienia rentgenowskiego. O wiele niższe niż przy klasycznym zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej, czy kości. Eksperci podkreślają, iż wyniki mogą sygnalizować konieczność uzupełnienia witaminy D3 oraz wapnia w diecie.

Badanie jest bezbolesne. Polega na radiologicznym pomiarze tkanki kostnej z kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej. Nie trzeba się do niego przygotowywać. Trwa zaledwie kilka minut. Konieczne jest jedynie zdjęcie biżuterii oraz metalowych elementów. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia pomiaru jest ciąża.

ZAPRASZAMY NA BADANIA.

Badanie osteoporozy - plakat

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym garażu wraz z terenem (na rzecz dotychczasowego dzierżawcę.) oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokal mieszkalny  (nabywa najemca lokalu).

 Słomniki 31.05.2022

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 30 czerwca

Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii. Zapraszamy do obejrzenia jednej z nich Historia jednego z powrotów – film o uczestniczce projektu „Wróć z POWERem!” - YouTube.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 23 maja 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) i trzeci CRP (CHARLIE–CRP) będą obowiązywały do 31 maja 2022r. Premier podpisał zarządzenie w tej sprawie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Gmina Słomniki przystąpiła do opracowania analizy skali zjawiska ubóstwa energetycznego na naszym terenie.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) i trzeci CRP (CHARLIE–CRP) będą obowiązywały do 15 maja. Premier podpisał zarządzenie w tej sprawie.

Każdy obywatel Ukrainy, który dotychczas nie skorzystał ze szczepienia przeciw COVID-19, może bez przeszkód przyjąć cały cykl darmowych szczepień w Polsce.

Podkategorie