Wprowadzono nowe zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Słomniki urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, planowanych do wybudowania bądź wybudowanych przez Inwestora prywatnego z własnych środków na terenie Gminy Słomniki i włączonych do systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej Gminy Słomniki.

Niniejsza ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość. Termin nadesłania do 31 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. II Małopolski Motoweek - bezpieczeństwo na drodze.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

W tym roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem startuje ze sportową ofertą dla mieszkańców Małopolski! Dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów! Każdy znajdzie aktywność dla siebie.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: pałac w Niedźwiedziu. Szczegóły w załączniku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Dalsze przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych - do 31 sierpnia 2022r.

Informujemy Państwa, iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

Podkategorie