Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym garażu wraz z terenem (na rzecz dotychczasowego dzierżawcę.) oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokal mieszkalny  (nabywa najemca lokalu).

 Słomniki 31.05.2022

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 30 czerwca

Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii. Zapraszamy do obejrzenia jednej z nich Historia jednego z powrotów – film o uczestniczce projektu „Wróć z POWERem!” - YouTube.

W dniu 24 maja 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 23 maja 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) i trzeci CRP (CHARLIE–CRP) będą obowiązywały do 31 maja 2022r. Premier podpisał zarządzenie w tej sprawie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Gmina Słomniki przystąpiła do opracowania analizy skali zjawiska ubóstwa energetycznego na naszym terenie.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) i trzeci CRP (CHARLIE–CRP) będą obowiązywały do 15 maja. Premier podpisał zarządzenie w tej sprawie.

Każdy obywatel Ukrainy, który dotychczas nie skorzystał ze szczepienia przeciw COVID-19, może bez przeszkód przyjąć cały cykl darmowych szczepień w Polsce.

Podkategorie