Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki  informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni- WYKAZY NIERUCHOMOŚCI -stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz zamiany.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 10.12.2023 (poziom 2).

Więcej TUTAJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy, użyczenia.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w 2024 r., na terenie Gminy Słomniki.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Kszyk" w Krakowie w sezonie łowieckim 2023/2024

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Podkategorie