W dniu 11 maja 2023 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco śledzić na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 8 maja 2023r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Zapraszamy na oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Słomnikach.

Informujemy, że od 1 maja (poniedziałek) br. do odwołania autobusy komunikacji publicznej (w tym autobus linii 222) nie będą wjeżdżały do Rynku w Słomnikach.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023, poz. 40 z póź.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm).

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa i Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza

Burmistrz Gminy Słomniki oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają na szkolenie:

Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Konsultacje społeczne – Przygotowanie LSR na lata 2023-2027

Podkategorie