Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).

W rejonie nr 2 zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon sklepu spożywczego oraz remizy OSP w miejscowości Prandocin, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu, spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego. Do popełniania wykroczeń dochodzi głownie w porze wieczorowo- nocnej.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022r. do godz.23.59 obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 282 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP) oraz drugiego stponia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 283 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Komisariat Policji w Słomnikach informuje iż w związku z realizacja Planu Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego 13 nr 1 od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. w m. Słomniki ul. Rynek dokonywane będą wzmożone kontrole w/wymienionego miejsca zagrożonego gdzie dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów jak również wykroczeń porządkowych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o umieszczenie przesłanej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Tekst Komisariat Policji w Słomnikach

W rejonie nr 3 zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon zbiornika wody pitnej w miejscowości Januszowice, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu, poprzez pojedyncze osoby, które przyjeżdżają tam pojazdami w ramach relaksu.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru małopolski i południowej części województwa śląskiego.

Wprowadzono nowe zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Słomniki urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, planowanych do wybudowania bądź wybudowanych przez Inwestora prywatnego z własnych środków na terenie Gminy Słomniki i włączonych do systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej Gminy Słomniki.

Podkategorie