Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Jacek Cholewa wspólnie  z Komendantem Komisariatu Policji w Słomnikach podinsp. Markiem Kyziołem  serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Kocmyrzów - Luborzyca do udziału w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się:

17 grudnia 2023 Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza mieszkańców gminy Słomniki na Festiwal Anielski, który odbędzie się na terenie zielonym przy ulicy Wolności w Słomnikach.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w związku z realizacją projektu inwestycyjnego: BUDOWA GAZOCIĄGU WĘŻERÓW – PRZEWÓZ.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. , poz.1899 z późn. zmn.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn. zmn)  Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Słomniki przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

Informacja dla rolników zainteresowanych odbiorem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza na bezpłatne konsultacje dla osób poszukujących pracy: doradztwo w zakresie edukacji, konsultacje psychologiczne oraz w zakresie zdrowia i polityki zdrowotnej.

W związku z nadchodzącym okresem zimowym, czasem gwałtownych spadków temperatur, opadów atmosferycznych itp., Komisariat Policji w Słomnikach zwraca się z prośbą o przekazanie wszelkich informacji na temat osób zagrożonych wychłodzeniem, a w szczególności : samotnie mieszkających, bezdomnych, bezradnych, nadużywających alkoholu lub innych wymagających zainteresowania w tym okresie, celem udzielenia im niezbędnej pomocy. Informacje należy przekazywać na bieżąco do dyżurnego jednostki telefonicznie tel. 478346111, faks 478346131, 112.

Obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r.

Obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r.

Pan Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego zapraszają na VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, realizowany pod patronatem medialnym m.in. Głosu Seniora przy partnerstwie organizacyjnym Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego. VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki odbędzie się 16 listopada 2023 r. w Kinie Kijów przy al.Krasińskiego 34 o godzinie 9:00.

Podkategorie