Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń – parter, hol) zostały wywieszone na okres 21 dni

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokale mieszkalne  (nabywa najemca lokalu).

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Słomnikach przy ul. Niecałej ma swoją stronę internetową.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”.

Szanowni Państwo!

Do 15 marca 2021 roku należy złożyć w formie elektronicznej sprawozdanie w systemie BDO za rok 2020. Można tego dokonać za pośrednictwem portalu: rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1081 ha przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, składającej się z działek 346/4, 346/5, 346/6, 347/1, 347/2, 348/4, 359/1, 348/6; obręb Januszowice.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 15.00.

W dniu 18 marca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się  XXVI  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Podkategorie