Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że Rada Miejska w Słomnikach podjęła Uchwałę Nr XXVII/362/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Szanowni Państwo,

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu rekreacyjnego w Januszowicach.

Jesteś osobą młodą pracującą i chcesz poprawić swoją sytuację zawodową, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu rekreacyjnego w Januszowicach.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zapraszają do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022.

W związku ze  stwierdzeniem do dnia 20 kwietnia 2021 r. na terenie województwa małopolskiego 12 ognisk choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Wojewoda Małopolski ze względu na istniejące zagrożenie wystąpienia ww. choroby zakaźnej na terenie całego województwa małopolskiego i konieczność zminimalizowania ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby, wydał  w dniu 21 kwietnia 2021r. rozporządzenie czasowo zakazujące organizowanie targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.

Minister Zdrowia na konferencji prasowej ogłosił przedłużenie obowiązujących obostrzeń w 5 województwach i poluzowanie zasad bezpieczeństwa w 11 województwach.

Od 20 kwietnia br.  mieszkańcy Małopolski dzwoniąc na numer 998 usłyszą komunikat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”. Od dzisiaj bowiem rozpoczyna się w Małopolsce proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

Podkategorie