Obwieszczenie w sprawie scalenia.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że Rada Miejska w Słomnikach podjęła Uchwałę Nr XXVI/353/21 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego. Pełna treść uchwały opublikowana została w BIP (https://bip.malopolska.pl/umslomniki) w zakładce „uchwały”.

Burmistrz Gminy Słomniki mgr Paweł Knafel