Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko – Kacice – Słomniki” w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa drogi powiatowe nr 2141K na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w m. Januszowice – Prandocin Wysiółek do skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Kacice (w rejonie stacji kolejowej). Droga powiatowa stanowi bezpośredni dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej w m. Januszowice (Gmina Słomniki).

Obecnie droga powiatowa nr 2141K jest w złym stanie technicznym i nie posiada odpowiednich właściwości użytkowych. Jezdnia na całej długości drogi jest w stanie deformacji podłużnej i poprzecznej oraz destrukcji struktury nawierzchni. Występują braki rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszych, jak i pojazdów, w tym przejść dla pieszych i oznakowania. Więcej informacji TUTAJ.