traktor orzący pole

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021/2022.

Urząd Miejski w Słomnikach, dziennik podawczy w terminie 1-28.02.2022 r. Druki do pobrania w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • W terminie od 1 do 28  lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

 Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.