A A A
Spotkanie w sprawie gazyfikacji i termomodernizacji

Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa spotkali się z mieszkańcami gminy Słomniki, by rozmawiać o rozbudowie sieci gazowej w naszej gminie.

Spotkanie odbyło się 28 listopada w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach z bardzo licznym udziałem mieszkańców z całej gminy. Na zaproszenie Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla do Słomnik przyjechali reprezentanci Polskiej Spółki Gazownictwa (dalej: PSG): Kierownik Działu Rozwoju i Obsługi Klienta pan Robert Kłos-Kufel oraz pan Dominik Staśko, Główny Inżynier.

Jak mówili przedstawiciele PSG instytucja ta jest otwarta na rozwój sieci, są także na to pieniądze; jednak głównym kryterium rozwoju sieci gazowej są warunki ekonomiczne i techniczne. W gminie Słomniki jest zlokalizowane 40 km sieci gazowych, jednak większość to linie tranzytowe, w tym niewielka ilość przyłączy. Jak podkreślił burmistrz Knafel ważne jest, by sieć się rozwijała, szczególnie w tych większych miejscowościach.

Goście z PSG informowali mieszkańców jak starać się o przyłącza. Aby sprawdzić, czy nieruchomość może zostać przyłączona do sieci gazowej należy wypełnić „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Niezbędnym warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest posiadanie tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości. Mieszkańcy pytali o koszty. Jak mówili goście, za przyłączenie o długości do 15 m przyłącza mieszkaniec płaci opłatę ryczałtową w wysokości 2158 zł brutto, każdy kolejny metr to 77 zł brutto. Jeśli do przyłączenia posesji konieczna jest rozbudowa sieci gazowej, to koszty tej rozbudowy pokrywa Polska Spółka Gazownictwa.

Gmina pomoże w składaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

By ułatwić mieszkańcom procedurę starania się o przyłącza, burmistrz Knafel zadeklarował pomoc w składaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Chodzi o to, by nie trzeba było tego robić indywidualnie, lecz skoordynować ten proces.

Wydruki z wniosków są dostępne u sołtysów we wszystkich miejscowościach, u radnych, w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa. UWAGA! Przy wypełnianiu wniosków wszelkie pytania należy kierować do Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział w Krakowie, tel. 12 628 16 51 lub 12 628 11 11, 12 628 12 34. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa

Galeria zdjęćWypełnione wnioski prosimy przekazywać do 22 grudnia do swoich sołtysów i radnych lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, do pani Małgorzaty Klich, pokój 34, II piętro lub zostawić na dzienniku podawczym na parterze, tel. 123881102, wew. 134.

Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej zostaną przekazane do Polskiej Spółki Gazowej, Oddział w Krakowie. Dalsza procedura odbywa się z udziałem zainteresowanych stron, czyli między Wnioskodawcami a Polską Spółką Gazownictwa.

Więcej na https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_o_okreslenie_warunkow_przylaczenia.pdf)Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej[ ]1091 kB2017-12-01 14:58