Gmina Słomniki posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które łącznie pokrywają 100% powierzchni całej gminy. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Słomniki znajdują się pod linkiem:

https://listaplanow.gison.pl/slomniki

 

Mapy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słomniki udostępnione są w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP):

System informacji przestrzennej