A A A
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

W ubiegły czwartek z czytelnikami z terenu naszej gminy spotkał się ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Był czas na dyskusje o historii i o współczesności, nie zabrakło także tematów elektryzujących opinię publiczną w ostatnich latach.

Sala na pierwszym piętrze w budynku, gdzie znajduje się m.in. Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach wypełniona była do ostatniego miejsca. Spotkanie odbywało się w bardzo miłej atmosferze, publiczność była bardzo aktywna, zadając wiele pytań gościowi. Ksiądz Isakowicz-Zaleski opowiadał o swoich najnowszych  książkach: „Nie zapomnij o Kresach”, „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” czy „Ludzie dobrzy jak chleb”. Tematyka pielęgnowania polskości za naszą wschodnią granicą jest wielką pasją księdza, którego rodzice pochodzili z Kresów Wschodnich. Fascynującą opowieść o bogactwie i różnorodności kultury polskiej na Kresach obrazował archiwalnymi zdjęciami Polaków zamieszkujących tamte ziemie, nie zabrakło także map i współczesnych zdjęć ocalałych dzieł polskich m.in. we Lwowie. Ksiądz Isakowicz, z pochodzenia Ormianin, duchowny obrządków katolickiego i ormiańskiego, podkreślił w kontekście współistnienia na tamtym terenie wielu narodowości nader istotną sprawę – że właśnie ta wielokulturowość oraz równość wobec prawa bez względu na narodowość było fundamentem państwa polskiego od najwcześniejszych wieków. Ta tradycja nadal jest silna w społeczeństwie polskim, a ze źródeł tej tradycji powinna czerpać współczesna Europa.

Publiczność pytała o książkę „Księża wobec bezpieki”, w której poruszony był temat lustracji księży. Ksiądz podkreślił, że nie boi się trudnych tematów, trzeba o nich mówić i nie wolno się ich bać. Jak powiedział – nie ma dla niego tematów tabu. W publikacji tej przedstawił przede wszystkim historie księży, którzy nie ulegli funkcjonariuszem SB – jak podkreślił kapłani niezłomni stanowili zdecydowaną większość. Po ożywionej dyskusji bohater spotkania podpisywał czytelnikom książki, które można było nabyć podczas tego wydarzenia

Galeria zdjęćOrganizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach, która zaprasza znanych i cenionych twórców do naszego miasta – w kwietniu gościła w książnicy i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach znana i utytułowana polska poetka Ewa Lipska.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski urodził się 7 września 1956  r. w Krakowie. Jest to polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, historyk Kościoła, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, poeta. Za swoją działalność antykomunistyczną otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Wolności i Solidarności.