Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  -  teren pod tymczasowe garaże samochodowe położone w mieście Słomniki i miejscowości Miłocice oraz działki rolnicze w Miłocicach -  na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy.

Słomniki 14.02.2022r