Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach informuje, że zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon zbiornika wody pitnej w miejscowości Januszowice, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu przez pojedyncze osoby, które przyjeżdżają tam pojazdami w ramach relaksu.

Do zaśmiecania dochodzi również poprzez przywożenie opon i części samochodowych, odpadów budowlanych, różnych odpadów ze sprzątanych pomieszczeń itp. Zaśmiecania terenu stwarza duże zagrożenie dla środowiska, dzikich zwierząt oraz organizmów żywych.

W związku z powyższym w/w teren będzie częściej kontrolowany przez patrole Policji. Będą wyciągane konsekwencje prawne wobec osób dokonujących zaśmiecania przedmiotowego terenu.