W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urząd Miejski w Słomnikach przypomina o możliwości rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 dzieci, które ukończyły 12 rok życia.

 Dzieci mogą zakazić się COVID-19.

Opierając się na powszechnie dostępnych danych, statystykach oraz doświadczeniach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 należy odrzucić przeświadczenie towarzyszące na początku pandemii, iż koronawirus nie zakaża najmłodszych. Co więcej, nie zawsze choroba przebiega u nich łagodnie. Za sprawą niezaszczepionych dzieci wirus przenosić się też może na inne osoby. Szczepienie dzieci ma więc bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego nas wszystkich.

Należy podkreślić, że skuteczność szczepionki przeciw COVID-19 w grupie wiekowej 12-15 lat wynosi 100 proc.

Wyniki badania klinicznego z udziałem dzieci w wieku 12-15 lat zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie New England Journal of Medicine 27 maja 2021 r.

Równocześnie należy pamiętać, że szczepienia są całkowicie dobrowolne, dlatego też dziecko może zostać zaszczepione po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców lub przez osobę upoważnioną do jej udzielenia.

 Szczepienia to niewątpliwie najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii.

Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań z najbliższymi.