Flaga Powstania Warszawskiego

Informujemy Państwa, iż w ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, w celu jednoczesnego upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy.

Trening przeprowadzony zostanie na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz.96 ).

Uruchomienie alarmu - godz. 17. 00 modulowany dźwięk syreny przez okres 3 minut.

Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny przez okres 3 minut.

Prosimy o zachowanie spokoju i nie podejmowanie działań wynikających z treści komunikatu.