Pomoc prawna on-line

Zachęcamy do obejrzenia wykładów opracowanych w ramach edukacji prawnej, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Nagrania wykładów zostały zrealizowane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”, której zostało powierzone zadanie pn: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.”.

Wykłady dotyczą prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy a także został opracowany  wykład dla uczniów szkół.  

Poniżej linki do przedmiotowych wykładów:

Prawo rodzinne https://youtu.be/yye_dclINuY

Prawo spadkowe https://youtu.be/DSyotoFfp9E

Prawo pracy https://youtu.be/wXx3A6KXbu4

Szkoły   https://youtu.be/_idGFFBXCbc

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

tel.: 12 397 91 06