12 i 13 stycznia 2022r. w Centrum Kultury  w Słomnikach odbyło się stacjonarne szkolenie w ramach realizacji projektu „Kultura bez dystansu – MGCK bliżej” dofinansowanego w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Szkolenie poprowadziła pani Nina Gałuszka - uczestniczyli w nim pracownicy merytoryczni Centrum Kultury w Słomnikach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach.

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach.

burmistrz i pani poseł trzymają czeki

Gmina Słomniki pozyskała 9 576 000 zł na inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 3 stycznia symboliczne czeki na inwestycje przekazała Burmistrzowi Gminy Słomniki Poseł na Sejm RP pani Elżbieta Duda.

Rodzina stojąca przed domem

1 lipca 2021 r. ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.

biały bus stojący na parkingu

Od dziś 3 stycznia 2022 r. kursuje nowy bus komunikacji publicznej na nowej linii Słomniki–Smroków oraz obowiązuje nowy rozkład jazdy na wydłużonej linii Słomniki–Niedźwiedź PKP o przystanki w Polanowicach. Jest to ważny element walki władz naszej Gminy z wykluczeniem komunikacyjnym.