logo karty seniora

Gmina Słomniki przystąpiła do programu Gmina Przyjazna Seniorom, dzięki członkostwu w programie seniorzy będą mogli m.in. otrzymać uprawniającą do zniżek na terenie całego kraju Ogólnopolską Kartę Seniora oraz brać udział w wielu inicjatywach od edukacji po aktywizację społeczną organizowanych w naszej gminie.

Kobieta na rowerze

Świętuj 3 maja... rekreacyjnie! Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza do udziału w akcji: Aktywna Majówka - Marsz Nordic Walking.

Logo Kół Gospodyń Wiejksich serce z ornamentami

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do konkursu pn. „Etno Małopolska”. W ramach tego konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 400 tys. zł.

herb powiatu krakowskiego głowa orła

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków i przypominamy, że jedyną ścieżką złożenia wniosku jest platforma ePUAP.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.