Obowiązkowa ustawowo ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z aktualizacją bazy danych dotyczących powyższej ewidencji, wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Słomniki, którzy posiadają na swojej działce zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą ten fakt zgłosić do Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Przypominamy ! Jest to obowiązek ustawowy !

Zgłoszenia należy dokonać na niżej załączonym druku i dostarczyć w terminie

do 24 lutego 2023 roku w jednej z poniższych form:

- inkasentowi zbierającemu płatności za wodę

- pocztą tradycyjną lub na dziennik podawczy do Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

- pocztą e-mail adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tylko podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- elektroniczną skrzynką podawczą, wysyłając wnioski i podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na adres /j79k5s0dsp/SkrytkaESP

W przypadku nie złożenia Zgłoszenia w wyżej wskazanym terminie, Urząd Miejski w Słomnikach będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Kontakt w sprawie Zgłoszeń:

- osoba do kontaktu – Tomasz Zagrodzki, nr tel. (12) 388-11-02 wew. 134

- osoba zastępująca – Joanna Wójcik, nr tel. (12) 388-11-02 wew. 108

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych