odnowiony pomnik

Zakończyły się prace konserwatorskie przy pomniku Ofiar Faszyzmu na Rynku w Słomnikach. Ich celem było zuniwersalizowanie przesłania tego monumentu tak by można było obchodzić przy nim inne ważne dla mieszkańców naszej gminy uroczystości.

Prace polegały na konserwacji elementów kamiennych, metalowych w tym tablicy pamiątkowej i wykonaniu elementów metaloplastyki poprzez wymianę nowego orła w koronie wraz z dodaniem krzyża Virtuti Militari – dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja, które co roku obchodzone jest przy pomniku oraz dodanie krzyża ze stułą i napisu „Bohaterom poległym w walce o wolność Ojczyzny” –  te dwa elementy z kolei pozwalają czcić wszystkie ofiary poległe za wolną Polskę.

Prace były prowadzone we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie oraz Instytutem Pamięci Narodowej, który zalecił ponadto zuniwersalizowanie napisu na głównej tablicy pamiątkowej, która obejmowałaby także ofiary innych reżimów. To zadanie planowane jest na przyszły rok.

Prace wykonała Anita Doniec Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych, ul. Praska 28a/31, 30-328 Kraków; koszt zadania to 61142,07 zł, w tym dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej” Województwa Małopolskiego w kwocie 13 000 zł.

Pomnik wybudowano w latach 60. Z inicjatywy słomniczan, w szczególności mistrza murarskiego Kazimierza Gaździckiego, więźnia Auschwitz. Świadectwem tego jest tablica umieszczona z boku pomnika od strony północnej. Przy jego budowie pracowało wielu mieszkańców, w tym rodzina pana Kazimierza. Miał być on hołdem dla pomordowanych w obozach i na frontach przez hitlerowców. Po roku 2000 pomnik przeszedł remont, m.in. wypiaskowanie, wymiana cokolików z betonowych na granitowe, położono kostkę wokół zamiast trylinki, wcześniej orzeł otrzymał koronę.

Dzięki przeprowadzonym pracom my mieszkańcy będziemy mogli w pełni obchodzić ważne dla nas rocznice i składać hołd wszystkim, którzy przyczynili się sprawie polskiej, zarówno inicjatorom uchwalenia Konstytucji 3 Maja jak i poległym w walkach o wolną Polskę na przestrzeni wieków.