A A A
Policja logo

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z realizacją wytycznych, Komendanta Głównego Policji w sprawie zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, w marcu 2017 roku, zainicjowałem przeprowadzenie cyklu debat społecznych, poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu.

Do czerwca odbyło się 17 spotkań z mieszkańcami wszystkich gmin powiatu krakowskiego.

Podczas rozmów, w których wzięli udział również przedstawiciele samorządów lokalnych, przyjąłem od obywateli postulaty, służące wyeliminowaniu wskazanych zagrożeń i tym samym przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa.

Jednocześnie zapewniłem, że sprawozdanie z realizacji powziętych zadań, zostanie przedstawione obywatelom w drugim półroczu 2017 roku, podczas drugiego cyklu debat społecznych.

Spotkania z lokalnymi społecznościami planuję przeprowadzić we wszystkich gminach powiatu krakowskiego w okresie od 11 września br. do 27 listopada br.

Z przyjemnością informuję, iż podczas debat towarzyszyć nam będą również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dla których promowanie bezpiecznych zachowań stanowi także priorytet.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w cyklu debat  poświęconych lokalnemu bezpieczeństwu,  których harmonogram w załączeniu przedstawiam.

 

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie

insp. Krzysztof Król

HARMONOGRAM 18 ZAPLANOWANYCH DEBAT:

 1. KP ŚWIĄTNIKI GÓRNE:
  - 23.11.2017 r. godz. 17.00 – CK w Świątnikach Górnych
  - 27.11.2017 r. godz. 17.00 – SP w Konarach
 2. KP SKAŁA:
  - 20.09.2017 r. godz. 18.00 - OSP w Skale
  - 25.09.2017 r. godz. 17.00 - ZS nr 1 w Sułoszowej
  - 11.10.2017 r. godz. 17.00 - OSP w Iwanowicach
 3. KP ZABIERZÓW:
  - 20.10.2017 r. godz. 18.00 - SP w Piekarach
  - 27.10.2017 r. godz. 18.00  - SCKiP w Zabierzowie
 4. KP ZIELONKI:
  - 21.09.2017 r. godz. 17.00 – Urząd Gminy w Zielonkach
  - 12.10.2017 r. godz. 17.00– Urząd Gminy w Michałowicach
  - 09.11.2017r. godz. 17.00 – Urząd Gminy w Szycach
 5. KP SŁOMNIKI:
  - 22.09.2017 r. godz. 18.00 – OSP w Goszczy
  - 29.09.2017 r. godz. 17.00  - OSP w Niedźwiedziu
  - 24.10.2017 r. godz. 17.00 – ZS w Igołomi
 6. KP KRZESZOWICE:
  - 11.09.2017 r. godz. 17.00 – OSP w Czernichowie
  - 06.10.2017 r. godz. 17.00 – LO w Krzeszowicach
  - 16.11.2017 r. godz. 17.00 – Biblioteka w Jerzmanowicach
 7. KP SKAWINA:
  - 13.10.2017r. godz. 17.00 – DK w Jaśkowicac
  - 08.11.2017r. godz. 17.00 - Pałacyk „Sokół” w Skawinie