Burmistrz Gminy Słomniki

 informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: dwa garaże na terenie miasta Słomniki oraz grunt w miejscowości Januszowice.

Słomniki 29.11.2022r.