Śnieg na dachu

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego dla zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów P. Mateusza Morawieckiego zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych urzędu informacji dla zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu. Przypominamy, że zgodnie z art. 61  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,. Prawo budowlane:

Art.  61.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) (…)

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

PINB informuje, że w ramach posiadanych kompetencji prowadzi czynności kontrolne w obiektach wielkopowierzchniowych. Współdziałanie między organami w celu przypominania o obowiązkach zarządcy obiektu budowlanego z pewnością zwiększy świadomość społeczną w tej sprawie.

 

 Gabriela Więcek – Kroczek

                                                                       Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                       dla powiatu krakowskiego – ziemskiego

Załączniki:
Pobierz plik (KOMUNIKAT ODŚNIEŻANIE_OBIEKTOW.doc)KOMUNIKAT ODŚNIEŻANIE_OBIEKTOW.doc[ ]46 kB2021-01-15 12:35