Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69  lat w  zakresie  profilaktyki  raka piersi w latach 2019-2022" w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2019-2022” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektów jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.

Na spotkanie edukacyjne zapraszamy Panie  w wieku 25-59 lat (ur.1996-1962):
- mieszkanki Małopolski 
- które nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich 36 miesięcy

Na spotkanie edukacyjne zapraszamy od 10.00 do 14.00.

26 czerwca 202 - SŁOMNIKI - Remiza OSP, ul.Wolności 4 - podczas spotkania - informacje o placówkach wykonujących badania cytologiczne oraz możliwość wykonania bezpłatnych badań densytometrycznych oraz waga specjalistyczna z oceną składu ciała.

Na badania mammograficzne zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur.1971-1952 ):
- mieszkanki Małopolski 
- które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Zapraszamy na badania mammograficzne finansowane ze środków Powiatu Krakowskiego dla Mieszkanek Powiatu Krakowskiego:
- w wieku 40-49 lat ( urodzone w latach 1981-1972 ) bezpłatne badanie co 2 lata
- w wieku powyżej 69 lat ( urodzone przed rokiem 1951 włącznie ) bezpłatne badanie co rok

Na badania mammograficzne zapraszamy:  
26 czerwca 202 - SŁOMNIKI - Remiza OSP, ul.Wolności 4 - badania od 9.00 do 14.00

Zapraszamy na badania tarczycy (USG tarczycy oraz oznaczeni TSH w krwi) finansowane ze środków Powiatu Krakowskiego dla Mieszkanek Powiatu Krakowskiego:
- w wieku powyżej 25 lat (urodzone przed rokiem 1996 włącznie) bezpłatne badanie co rok.

Na badania tarczycy zapraszamy od 10.00 do 14.00:                                                                                                                              
26 czerwca 202 - SŁOMNIKI 
- Remiza OSP, ul.Wolności 4

INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503 777 651 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!