Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, jedenastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci, pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa: klasy 0- III szkoły podstawowej
  • II grupa: klasy IV - VIII szkoły podstawowej

Zadanie konkursowe:
- wykonanie dwuwymiarowej pracy plastyczKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, jedenastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci,pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS