Woda płynąca z kranu do kamiennego zlewu

W związku z bardzo ciepłymi dniami pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na wodę, pamiętajmy o racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu wodą i wykorzystywaniu jej przede wszystkim do celów socjalno-bytowych.

Podlewanie ogródków czy napełnianie basenów drastycznie zmniejsza zapasy wody, powodując spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. Dlatego tak ważne jest tworzenie w ogródkach przydomowych zbiorników na deszczówkę, bo w związku z ocieplaniem się klimatu warto gospodarować wodę w obrębie własnej posesji.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach stale prowadzi prace inwestycyjne i modernizacyjne w tym zakresie, jednak warto abyśmy wspólnie dbali o środowisko w tym przypadku małą retencję.

Jak gospodarować wodą deszczową?

Zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej z jednej strony pozwala zaoszczędzić cenną wodę pitną w gospodarstwie domowym, a z drugiej pomaga rozwiązać problem odprowadzania wody opadowej z powierzchni zlewni. Wszędzie tam, gdzie nie jest konieczna wysoka jakość sanitarna, wodą opadową można zastąpić ponad połowę średniego dobowego zużycia wody pitnej. Woda opadowa jest relatywnie czysta, charakteryzuje się ogólnie niskim zanieczyszczeniem bakteriologicznym. Po odpowiednim przefiltrowaniu, jakość wody opadowej pozwala na zastosowanie jej do następujących celów:

nawadnianie terenów zielonych, upraw rolnych – lepiej przyswajana przez rośliny, poprawia ich wegetację;

w produkcji roślinnej do rozwadniania środków ochrony roślin;

pranie, płukanie, spłukiwanie urządzeń sanitarnych – nie powoduje osadzania się kamienia, nie niszczy elementów pralek przedłużając ich żywotność;

prace porządkowe, utrzymanie czystości w budynkach i ich otoczeniu;

mycie samochodów i maszyn rolniczych.

Najprostszą formą wykorzystywania wody deszczowej w gospodarstwie domowym jest gromadzenie jej w naziemnym lub podziemnym zbiorniku wykonanym z tworzyw sztucznych. Wolno stojący zbiornik na deszczówkę umieszczony w miejscu zacienionym przy elewacji budynku gromadzi wodę wypływającą wprost z rur spustowych. Może to być tradycyjna beczka lub nowoczesny pojemnik dekoracyjny. Do czerpania wody służy specjalny kran zamontowany w zbiorniku lub pompa ciśnieniowa.

Zbiornik może być zintegrowany z systemem odwodnienia nieruchomości. Jest to instalacja rozprowadzająca wodę deszczową do pełnego zagospodarowania i wykorzystania jej w ogrodzie lub wewnątrz budynku. Taka instalacja, która nie może być połączona w żadnym miejscu z instalacją sieci wodociągowej, składa się z następujących elementów:

system zbierania wód z powierzchni dachu do zbiornika (przewody zewnętrzne);

filtry narynnowe lub podziemne do podczyszczania (wyłapujące zanieczyszczenia);

odpowiedniej pojemności zbiornik do gromadzenia wody najczęściej podziemny);

pompa lub hydrofor;

przewody wewnętrzne doprowadzające deszczówkę do określonych punktów poboru;

system odprowadzania nadmiaru wód ze zbiornika do urządzeń rozsączających wodę w gruncie lub do kanalizacji. Więcej o montażu zbiornika podziemnego TUTAJ

Program Moja Woda dofinansowuje tego typu inwestycje TUTAJ Kontakt w sprawie programu Moja woda: WFOŚiGW w Krakowie tel. 511 122 940.