Samochód bus schodołaz

W dniu 1 czerwca 2021 roku został odebrany zarejestrowany samochód marki Ford Transit. Jest to nowy, wyposażony w elektryczną windę pojazd, który zapewni transport osobom z ograniczoną mobilnością, m.in. może przewieźć 2 osoby na wózkach inwalidzkich jednocześnie. W ramach projektu zostanie zatrudniony kierowcę (trwa nabór) i asystent, który będzie pomagał osobom korzystać z pojazdu i towarzyszył w razie potrzeby w czasie kursu.

W ramach Projektu Grantowego pn. „MAM CEL 2 - dostęp do aktywnej integracji dla mieszkańców Gminy Słomniki”, nr 00011/DTD/I/2020 w związku z uzyskaniem przez Gminę Słomniki dofinansowania w konkursie grantowym dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonym w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Stosowna umowa na realizację projektu została zawarta przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Gminą Słomniki w dniu 29 stycznia 2021 roku. Gmina Słomniki zawarła umowę z Małopolskim Oddziałem PFRON jako piąta w województwie.

Wartość całego projektu to kwota 420 427,50 zł. W dniu 1 czerwca 2021 roku został odebrany zarejestrowany samochód marki Ford Transit. Jest to nowy, wyposażony w elektryczną windę pojazd, który zapewni transport osobom z ograniczoną mobilnością, m.in. może przewieźć 2 osoby na wózkach inwalidzkich jednocześnie. W ramach projektu zostanie zatrudniony kierowcę (trwa nabór) i asystent, który będzie pomagał osobom korzystać z pojazdu i towarzyszył w razie potrzeby w czasie kursu. Szczegóły dotyczące korzystania z tej formy wsparcia są zawarte w Regulaminie świadczenia usługi transportu na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach oraz Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Planowane rozpoczęcie świadczenia indywidualnego transportu dla mieszkańców Gminy to 1 lipca 2021 roku. W ramach projektu usługa będzie realizowana bezpłatnie ze środków projektu do dnia 31.12.20222 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem tej usługi, zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do jego treści (zmiany w regulaminie są bowiem możliwe) rozpowszechniania informacji wśród osób, które mogłyby być zainteresowane skorzystaniem z usługi po jej uruchomieniu. Wszelkie pytania odnośnie usługi można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie 12 388 12 72. Wkrótce zostanie uruchomiony numer komórkowy telefonu do obsługi zgłoszeń i zamówień na kursy.

Czym jest usługa door to door?

Usługa transportowa door-to-door to  usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Podstawowym kryterium są obiektywne ograniczenia w dostępie do transportu oraz cele, do których transport jest wykorzystywany, czyli np. wizyta u specjalisty, załatwienie spraw urzędowych, zawodowych, zajęcia służące integracji społecznej i zawodowej, także korzystanie z dóbr kultury (kino, teatr, muzeum itd.)

 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych