Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody. Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Przemszy,

...

Ostrzeżenie: burze z gradem (2 stopień)od godz. 11:00 dnia 22.06.2021 do godz. 24:00 dnia

...

Ostrzeżenie: upał (2 stopień)od godz. 12:00 dnia 18.06.2021 do godz. 18:00 dnia 22.06.2021.

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody. Obszar: Zlewnie Soły, Skawy, Raby,

...

Ostrzeżenie: burze z grademod godz. 14:00 dnia 12.06.2021 do godz. 23:00 dnia 12.06.2021.

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody. Obszar: zlewnie: Skawy, mniejszych

...

Ostrzeżenie: burze z grademod godz. 15:37 dnia 11.06.2021 do godz. 21:00 dnia 11.06.2021.

Więcej:

...

Ostrzeżenie: burze z grademod godz. 15:30 dnia 05.06.2021 do godz. 19:00 dnia 05.06.2021.

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ważność: od godz.

...

Ostrzeżenie: intensywne opady deszczuod godz. 18:00 dnia 17.05.2021 do godz. 14:00 dnia

...