A A A
Święto Czekolady

Organizowany po raz kolejny przez Centrum Kultury piknik rodzinny Święto Czekolady przebiegł w miłej, rodzinnej atmosferze, której nie zepsuła nawet nieco kapryśna pogoda.

Podpisanie umowy

Gmina Słomniki uzyskała dofinansowanie na budowę ścieżek pieszo-rowerowych. Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 podpisali Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel – partner wiodący projektu wraz z partnerami z gmin Krzeszowice, Miechów, Iwanowice Sułoszowa.

Turniej Rad Sołeckich

W niedzielę 24 czerwca członkowie rad sołeckich z naszej gminy rywalizowali w konkurencjach sportowych na XII Turnieju Rad Sołeckich.

OSP Miłocice

17 czerwca w Miłocicach odbył się jubileusz OSP Miłocice połączony z poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Promesa

Burmistrz Gminy Słomniki odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego promesę na przebudowę i modernizację drogi gminnej Ratajów–Niedźwiedź–Trątnowice.