A A A
Nowi szefowie

Nowym p.o. dyrektora Przychodni Zdrowia SPZOZ w Słomnikach jest lek. med. Krzysztof Rzeźnicki, zaś nowym kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Małgorzata Mróz.

Doktor Krzysztof Rzeźnicki jest od początku lutego nowym p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, jest lekarzem kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych. Ma 18-letnie doświadczenie w pracy lekarskiej. Jak podkreślił podczas krótkiej prezentacji na sesji jego główny cel to realne usprawnienie funkcjonowania ośrodka zdrowia.  Jednym z priorytetów jest skrócenie kolejek do lekarzy, dlatego jedną z pierwszych jego decyzji było zatrudnienie dwóch dodatkowych lekarzy internistów. Podczas wystąpienia na XXV sesji Rady Miejskiej podkreślił swoją otwartość i chęć do współpracy ze wszystkimi środowiskami, którym leży na sercu dobro pacjentów.

W drodze konkursu pod koniec stycznia nowym kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została wybrana Małgorzata Mróz. Zastąpiła ona na tym stanowisku panią Krystynę Brodziak, która odeszła na emeryturę. W pomocy społecznej pracuje od 14 lat, ostatnio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi jako asystent rodziny. Jak podkreślała w krótkiej prezentacji podczas sesji, liczy na szeroką współpracę z radnymi, sołtysami i innymi środowiskami przy powstawaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, której powstanie planuje się na ten rok.

Obojgu Państwu życzyć należy owocnej pracy w służbie mieszkańcom naszej gminy.