A A A
Marszałek Jacek Krupa

22 czerwca w obecności władz województwa małopolskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, zaproszonych gości i partnerów, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja projektu LIFE na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

 

Dzięki determinacji 56 gmin z Małopolski, w tym Gminy Słomniki, oraz wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie możliwe było uruchomienie projektu, którego celem jest wdrożenie programu ochrony powietrza. Do projektu dołączyło także Województwo Śląskie. Marszałek Jacek Krupa w swoim wystąpieniu podziękował przedstawicielom gmin za determinację, bo dzięki niej udało się uruchomić projekt, mimo trudności z dotacjami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejszym założeniem projektu jest utworzenie sieci ekodoradców w małopolskich gminach, którzy będą wspierać wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Będą oni służyć mieszkańcom w szeroko pojętych projektach ekologicznych.  Między innymi pomogą osobom starającym się o dotacje na wymianę ogrzewania na proekologiczne, będą służyć radą i pomocą w kwestii ograniczania niskiej emisji. Do ich zadań będzie należało zbudowanie skutecznej strategii walki z zanieczyszczonym powietrzem m.in. poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne.

Wartość całego projektu LIFE wyniesie ok. 17 mln euro (71 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Program, którego koordynatorem jest Województwo Małopolskie został uznany przez Komisję Europejską za najlepszy z 39 z całej Unii Europejskiej – stąd tak wysokie dotacje.

Ekodoradca w Gminie Słomniki ma rozpocząć działania od września tego roku. Jego zatrudnienie ma zagwarantowane 90-procentowe dofinansowanie.

Przypomnijmy, 8 kwietnia 2015 r. w Rabce-Zdroju podpisano porozumienie dotyczące programu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Gmina Słomniki dołączyła wówczas do tego przedsięwzięcia.

Więcej o założeniach projektu LIFE, kliknij – tutaj.